Why Choose Us?

DeeLighting Advantage

จอ LED DISPLAY ที่ดีมีคุณภาพสูงต้องผ่านระบบการผลิตที่มีมาตรฐานสูง ประกอบกับวัตถุดิบที่ใช้นั้นก็ต้องมีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนและให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัท ดีไลท์ติ้ง ได้รับความไว้วางใจด้วยดีมาตลอด คือคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริการขั้นสูง โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานสูงที่สุด

ดีไลท์ติ้งมีระบบการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการสุดท้าย โดยเป็น LINE PRODUCTION ด้วยเครื่องจักร 90% และแบ่งเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลเพียง 10% ทำให้สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตและระยะเวลาในการผลิตได้อย่างแม่นยำ โดยระบบการผลิตมีของดีไลท์ติ้ง ได้รับมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ รวมไปถึงการออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง ที่ผ่านมาตรฐาน ISO9001, ISO 14001 และ ISO 16001

2.มีความละเอียดของจอ LED ให้เลือกมากกว่า 25 ความละเอียด

ดีไลท์ติ้ง มีจอ LED ทั้งประเภท OUTDOOR และ INDOOR รวมไปถึง LED แบบ COMPLETE SET พร้อมใช้งานทันที ให้เลือกความละเอียด มากกว่า 25 ความละเอียด (PIXEL PITCH) และยังสามารถออกแบบขนาดจอตามพื้นที่ที่ต้องการได้หลากหลาย เนื่องจากกระบวนการผลิตกล่อง CABINET นั้นเป็นผลผลิตภายในโรงงานทั้งสิ้น จึงทำให้สามารถเลือกความละเอียดที่เหมาะสมและเลือกขนาดได้ตามความต้องการ เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน

3.ทีมวิจัยและพัฒนาสินค้า กว่า 50 ชีวิต

ที่ดีไลท์ติ้ง มีทีมงานวิศวกร วิจัยและพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ กว่า 50 ชีวิต ที่ทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จอ LED อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพให้สมบูรณ์สูงสุด อาทิเช่น ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการดูดซับแสงของหน้าจอ เพื่อลดแสงสะท้อนโดยหน้ากาก (MASK) แบบพิเศษ, ระบบ ควบคุมที่ออกแบบสำหรับรองรับการเล่นภาพแบบเฉพาะ, การออกแบบระบบส่งสัญญาณเพื่อป้องกันปัญหาสัญญาณ ขาดช่วงจากระบบ ด้วยเทคโนโลยี TWO WAY SIGNAL, การพัฒนาระบบควบคุมพลังงานที่สมบูรณ์แบบช่วยประหยัดพลังงานลดต้นทุนเพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด

4.รองรับกำลังผลิตได้มากกว่า 14,000 ตารางเมตร ต่อเดือน

ด้วยศักยภาพการผลิตของ ดีไลท์ติ้ง ทำให้สามารถรองรับงานโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยกำลังการผลิตต่อเดือนสูงกว่า 14,000 ตารางเมตร จึงมั่นใจได้ว่า ดีไลท์ติ้ง มีกำลังการผลิตที่เพียงพอและสามารถเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าโครงการต่างๆ ว่าสามารถรองรับจำนวนการผลิตและสินค้าจะถึงมือตรงต่อเวลา

5.เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานสูงที่สุด

ดีไลท์ติ้ง มีระบบ ควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกกระบวนการผลิต หรือระบบ IPQC (INSPECTION QUALITY CONTROL) ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่ ดีไลท์ติ้ง ให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปติดตั้งทั่วทุกมุมโลก ในทุกสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม จึงมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ในทุกขั้นตอน อาทิเช่น การทดสอบค่าแสงของหลอด LED, การทำสอบระบบป้องกันน้ำ (WATER PROOF TESTING), ห้องจำลองสภาพอากาศ (HUMI CHAMBER) ซึ่งเป็นระบบจำลองสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอุณหภูมิตั้งแต่ -25 องศา จนถึง +85 องศา จำลองความชื้นในแต่ละสภาวะ กระบวนการทั้งหมดนี้เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้จริงในทุกสภาพอากาศของทั่วทุกมุมโลก

6.COSTOM DESIGN AND BUILD PROJECT BY PROJECT

นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดแล้ว ดีไลท์ติ้ง ยังคำนึงถึงเรื่องการออกแบบดีไซน์และติดตั้งแบบ PROJECT BY PROJECT โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมการออกแบบขนาดจอ LED และหาความละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งาน รูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามหลักวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก การบริหารจัดการระบบต่างๆ สำหรับโครงการ เพื่อให้สามารถติดตั้งได้จริง พร้อมการตกแต่งในเชิงสถาปัตยกรรมให้ออกมาสวยงามตามความต้องการ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต

7.ประสบการณ์เฉพาะทาง ในด้านการทำโครงการขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์การทำโครงการขนาดใหญ่มาแล้วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้ ดีไลท์ติ้ง คำนึงถึงรายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างรับจอ LED การออกแบบระบบไฟฟ้าและการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง คำนึงถึงการเกิดค่า HAMONIC WAVE (โหลดแรงดันไฟฟ้า) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักของพื้นที่นั้นๆ การออกแบบระบบ ควบคุมป้าย ที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นระบบที่ทันสมัยออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะในแต่ละโครงการ โดยมีวิศวกรควบคุมงานทั้งระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงที่สุด

8.บริการหลังการขายที่ครบวงจร การรับประกันสินค้าและบริการที่เลือกได้มากกว่า

การรับประกันสินค้าก็นับเป็นส่วนสำคัญของการบริการ ดีไลท์ติ้ง มีการรับประกันงาน สำหรับโครงการสูงสุดถึง 3 ปี ด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่และเข้าตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าตลอดอายุสัญญา การเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้งานสินค้า การบำรุงรักษา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มความเชื่อมั่นให้โครงการด้วยบริการต่ออายุประกัน ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการหลังหมดระยะประกันอีกด้วย

9.ONE STOP SERVICE่

ดีไลท์ติ้ง เป็นหนึ่งในบริษัทที่เชี่ยวชาญงานโครงการ LED DISPLAY ซึ่งรวบรวมการบริการไว้ในที่เดียว (ONE STOP SERVICE) เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต LED DISPLAY การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานสูงที่สุด การทดสอบ สินค้า ก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค การขนส่งสินค้าที่รวดเร็วทันสมัยและปลอดภัย การออกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ การจัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ การบริการหลังการขาย การประกันคุณภาพสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจและสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

10.TECHNICAL SUPPORT AND PARTNER

ดีไลท์ติ้ง มีทีมงานที่พร้อมรองรับระบบบำรุงรักษาทั่วประเทศ เนื่องจากในปัจจุบัน มีการติดตั้งจอ LED ที่อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการของ ดีไลท์ติ้ง ทั่วทุกภูมิภาค และมีพันธมิตรที่คลอบคลุมทั้งในประเทศและคลอบคลุมไปถึงกลุ่ม AEC มีตัวแทนจำหน่ายและบริการที่พร้อมสำหรับงานบริการหลังการขาย มั่นใจได้ถึงศักยภาพการดูแลลูกค้า

Contact Us

ติดต่อสอบถามหรือต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าของ DEELIGHTING
สามารถติดต่อได้ที่นี่ค่ะ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมยินดีให้คำปรึกษา