about us

Visions

เรามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเทคโนโลยี LED อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในโลกแห่งแสงสี และจะสรรหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อตอบสนองสังคมในโลกยุค Digital ที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง “DEELIGHTING WE ARE YOUR TEAM”

Company Profile

บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (DeeLighting International Co,. Ltd.) เป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำนำสมัยทางด้าน LED พร้อมให้บริการสินค้าผลิตภัณฑ์ทางด้าน LED Display, LED Lighting รวมทั้งระบบไฟ LED อย่างครบวงจร พร้อมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับ LED จนได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตมากกว่า 8 ปี โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างทั่วถึง

Mission

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารรุ่นใหม่อันกว้างไกลได้ ทำให้เราได้เล็งเห็นทิศทางความนิยมของสื่อในรูปแบบ Digital Media ในประเทศไทยและคำนึงถึงความสำคัญในผลิตภัณฑ์ LED ที่เป็นพลังงานทางเลือกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งเสริมนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ LED ได้รับความสนใจและมีบทบาทความสำคัญกับชีวิตในยุคสมัยที่กำลังเจริญรุ่งเรือง

OUR APPROACH

การบริหารงานดำเนินการอยู่ภายใต้แนวคิด “Image Innovation One – stop Service” ที่เน้นการบริหารจัดการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO9001 ISO14001 และ ISO16001 มีการคัดสรรเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัยรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน LED พร้อมให้คำปรึกษา เสนอแนวคิด ออกแบบช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า องค์กร พร้อมทั้งให้บริการการขายที่ครบวงจร ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเสมอ

2

94391e61ab448d04d8b6b991ed74eead-0

b803f4da32d270f3dadc8b297096538e-0

Contact Us

ติดต่อสอบถามหรือต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าของ DEELIGHTING
สามารถติดต่อได้ที่นี่ค่ะ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมยินดีให้คำปรึกษา